Hyvinvointia kotihoidosta -projektipäivitys 8.4.2024

Hyvinvointia kotihoidosta -projektipäivitys 8.4.2024

Hyvinvointia kotihoidosta -projekti käynnistettiin SuperHoivalla 11.3. yhteistyössä kotihoidon työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa. Projektin aikana asiakkaat ovat tehneet ohjatusti jumppaliikkeitä kotona ja heitä on kannustettu ja ohjattu ikääntyneen terveyttä tukeviin ravitsemus valintoihin.

Olemme kysyneet projektin fiiliksiä työntekijöiltä ja asiakkailta. Työntekijämme ovat ottaneet projektin innolla vastaan. Asiakkaiden arjesta ja hyvinvoinnista välittämisen he kokivat työmotivaatiota lisäävänä. Työntekijät ovat oppineet projektin aikana menetelmiä ikääntyneen asiakkaan terveyden edistämiseen. Asiakkaista suurin osa on myös suhtautunut myönteisesti ja yhteistyöhalukkaasti projektiin, mikä ilahdutti meitä kovasti. Osa asiakkaista kokee, että kiputilat esimerkiksi jalkojen alueella ovat helpottuneet liikuntaharjoitusten tekemisen myötä. Tämän viikon jälkeen katsomme projektin loppumittauksia ja vertailemme, onko asiakkaiden verenpaineissa, painossa ja verensokerissa tullut muutoksia projektin aikana. Pyydämme myös asiakkailta ja työntekijöiltä tyytyväisyys kyselyn projektista, niin voimme kehittää uutta toimintatapaa eteenpäin.

Lisätietoja projektista voit lukea aikaisemmasta projektin blogikirjoituksesta ''Hyvinvointia kotihoidosta -projekti 11.3.-21.4.2024''


See all posts