Hyvinvointia kotihoidosta -projekti 11.3.-21.4.2024

Hyvinvointia kotihoidosta -projekti 11.3.-21.4.2024

Kotihoidon palvelut ovat osa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kokonaisuutta, jossa huolehditaan siitä, että asiakas voi asua kotona mahdollisimman pitkään, tyytyväisenä ja turvallisesti. SuperHoiva Oy:llä näemme palveluidemme merkityksen asiakkaiden ja omaisten arjen toimivuudessa. Kotihoidon palvelun tuottajana olemme kiinnostuneita asiakkaiden arjen hyvinvoinnista ja haluamme tuottaa lisäarvoa tuovia kotihoidon palveluita välittämisellä ja ammattitaidolla. Kevään 2024 teemana ja kotihoidon palveluiden kehittämisessä on kokonaisvaltainen hyvinvointi. Olemme valmistelleet kevään aikana kotihoidon työntekijöiden kanssa toteutettavan ‘’Hyvinvointia kotihoidosta’’ -projektin, jossa jaamme tietoa, materiaaleja ja konkreettisia neuvoja asiakkaillemme ravitsemukseen ja liikkumiseen liittyen.

Hyvinvointia kotihoidosta -projektin taustalla on ajatus lisäarvon tuomisesta asiakkaillemme ja kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnin edistämisestä. Haluamme toiminnallamme näyttää esimerkkiä muille kotihoidon palvelun tuottajille siinä, miten kotihoidosta voidaan tehdä asiakkaalle ja työntekijälle merkityksellisempää. Olemme asiakkaiden arjessa läsnä ja uskomme, että jokainen kotihoidon palveluntuottaja ja työntekijä tuovat toiminnallaan oikeaa merkitystä asiakkaiden arkeen. Projektin aikana seurattavia asioita ovat toimintakyvyn, muistin sekä sydän- ja verisuonisairauksien tilan muutokset. Haluamme luoda projektin myötä pysyviä toimintamalleja kotihoidon asiakkaan hyvinvoinnin edistämiseksi.

Projektin päävastuu on kotihoidon tiimillä ja työntekijöillä, jotka jakavat ohjeita ja ohjaavat asiakkaita liikuntaharjoitusten tekemisessä ja toimintakykyä tukevassa ravitsemuksessa. Ohjausta varten on valmisteltu kirjalliset ohjeet hyvinvointia tukevaan ravitsemukseen ja liikuntaan. Projektiin osallistuminen on asiakkaille vapaaehtoista. Toivomme ainoastaan ajatusta mukaan ja ideoiden herättelyä siinä, miten voimme yhdessä tukea asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitämistä ja terveyttä. Erityisesti ravitsemuksen näkökulmasta on hyvä kiinnittää huomiota siihen, että asiakkailla on tarjolla monipuolista ja muistia tukevaa ravintoa.

Projektin aktiivinen osa on suunniteltu ajalle 11.3.-24.4.2024. Tämän jälkeen arvioimme yhdessä työntekijöiden, asiakkaiden ja omaisten kanssa projektin toteutusta, onnistumisia ja hyvinvoinnin/toimintakyvyn muutoksia.

Päivitämme verkkosivuillamme tulevina viikkoina projektin edistymistä sekä työntekijöiden ja asiakkaiden ajatuksia/mielipiteitä. Odotamme innolla toimintamme kehittämistä ja uudistamista projektin myötä.

Lisätietoja projektiin tai muihin kotihoidon asioihin liittyen voit kysyä: info@superhoiva.fi 0400 166 772

Linkit hyvinvointia kotihoidosta -projektin ohjemateriaaleihin:

Hyvinvointia tasapainoisesta ravitsemuksesta

Må bra med en balanserad kost

Hyvinvointia liikunnasta

Motionera för att må bra


See all posts